מערכת שולחן לעובד SANDISS / מס' 3115

מערכת שולחן לעובד SANDISS / מס' 3115