מחיצות אקוסטיות- OPEN SPACE מערך אקוסטי | מס': 4211