דלפק קבלה למשרד- דלפק אפוקסי פסים מעוגל | מס': 2013